Ontstaan

In aansluiting op de 6th International Shared Decision Making conference werd op 22 juni 2011 een landelijk Platform Gedeelde Besluitvorming opgericht. Het Platform richt zich op het realiseren van een maximale toepassing van gedeelde besluitvorming in de zorgpraktijk in Nederland. De wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn er, maar die kennis komt nog lang niet altijd in de spreekkamer terecht. Het Platform wil de rol vervullen van expertisecentrum op het gebied van gedeelde besluitvorming in Nederland. De relatie van gedeelde besluitvorming met (zorg)standaarden- en richtlijn-ontwikkeling is hierbij van belang. Ook gaat het om een maximaal gebruik en vindbaarheid van valide keuzehulpen ter ondersteuning van de gedeelde besluitvorming. In Nederland zijn inmiddels circa twintig keuzehulpen ontwikkeld en daarbuiten nog veel meer.

Doelen

De doelen van het Platform Gedeelde Besluitvorming zijn, het

  • vergroten van de bekendheid met gedeelde besluitvorming en keuzehulpen bij relevante partijen;
  • uitwisselen van ervaringen en methoden voor effectieve gedeelde besluitvorming;
  • stimuleren van onderzoek naar gedeelde besluitvorming;
  • ondersteunen en adviseren bij activiteiten ter bevordering van gedeelde besluitvorming.

Bestuur

Peep Stalmeier
Radboudumc
Wilma Otten
TNO
Ton Drenthen
NHG
Haske van Veenendaal
CBO
Carina Hilders
Reinier de Graaf Zkh
Inge van den Broek
De Hart&Vaatgroep
Monique Baas
LUMC/Diaconessenhuis

Werkgroepen

In het platform participeren diverse Nederlandse organisaties. De volgende werkgroepen zijn gevormd:

  • Onderzoek / Wetenschap
  • Onderwijs
  • Implementatie / Ontwikkeling instrumenten

De werkgroep onderzoek van het Platform Gedeelde Besluitvorming biedt diverse instrumenten en vragenlijsten aan die te gebruiken zijn in het onderzoek naar gedeelde besluitvorming.

Links